حسگر پایش هوا

با توجه به نیاز صنایع مختلف برای جمع آوری دیتاهای محیطی و مانیتورینگ آن ها نیاز به حسگری که محدودیت سیم کشی را نداشته باشدو به آسانی در محل های مختلف نصب شود .همچنین بتواند تا چند کیلومتر اطلاعات را ارسال کند و در عین حال مصرف باتری کمی نیز داشته باشد همواره وجود داشته است.

بدین منظور ما محصولی را طراحی کرده ایم که قابلیت اندازه گیری اطلاعاتی از قبیل دما،رطوبت و … را دارا باشد و بتواند اطلاعات را تا شعاع چند کیلومتری ارسال کند و همچنین تا چند سال نیاز به تعویض باتری نداشته باشد.

از کاربردهای این محصولات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

       

◂گلخانه ها

◂مرغ داری‌ها

◂سردخانه‌ها

◂آزمایشگاه‌ها

◂کارخانه‌جات